Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Geologický ústav

Technická Univerzita v Košiciach
Hutnícka fakulta
Katedra chémie

Spektroskopická společnost
Jana Marka Marci

Slovenská spektroskopická spoločnosť
člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

 

 XIX. SLOVENSKO - ČESKÁ SPEKTROSKOPICKÁ KONFERENCIA

12. – 16. októbra 2008

Častá-Papiernička

 

NOVÉ>>> Články uverejnené v Chemical Papers <<<NOVÉ

NOVÉ>>> Zborník príspevkov v Transactions of the Universities of Košice <<<NOVÉ

NOVÉ>>> ZBORNÍK ABSTRAKTOV <<<NOVÉ

NOVÉ>>> FOTKY <<<NOVÉ

NOVÉ>>> Vyhodnotenie súťaží <<<NOVÉ

Hlavný sponzor: